Це спеціальний випуск Пластових вістей, в якому опубліковані зміни до Правильника однострою та до Об’яви про Пластовий Прапор і Знамена.

Ці зміни є змінами до справ, які мають вплив на втримання ідейної єдности та устроєвої подібности крайових пластових організацій прийняті 18-тими Зборами КУПО більшістю двох третіх відданих голосів, які ввійдуть в силу тільки після ратифікації їх Крайовими З’їздами 2/3 членських Крайових Пластових Організацій, більшістю 2/3 голосів.

Перелік усіх випусків Пластових вістей, можна знайти на сторінці http://plast.org/visti/

Share This