Загальні вказівки та допоміжні матеріяли для переведення виховної програми для УПЮ і УПН.

З нагоди 100-ліття підняття прапора Української Держави на кораблях Чорноморсього Фльоту дня 29-го квітня 1918 року, і щоб святкувати історичне значення цієї героїчної акції, Головна Пластова Булава проголосила 2018 рік “Роком Морського Пластування” (РМП) і заохочує краєві пластові старшини відповідно до обставин та можливостей взяти участь у цім святкуванню. КПС США буде переводити виховну програму “Року Морського Пластування” підготовану куренями УСП і УПС ’’Чорноморці’’ і ’’Чорноморські Хвилі’’. КПС Аргентини став першим, що почав РМП, тим, що від 2-го до 14-го січня відбувся Морський Пластовий Табір.

Клич Року Морського Пластування – “На Хвилях Моря До Спільної Мети!”

Виховну програму РМП яку поодинокі КПС-и зможуть виготовити і перевести залежатиме від обставин та можливостей на терені краю. Принайменше можна застановитися на відбутті по станицях Свята Моря та здавання вмілості ’’Морезнавство’’. Як приклад подаємо виховну програму яка буде виконуватися у США. З цеї програми можна вибрати певні речі, які підходять вашому краю або ще додати до неї.
У США виховна програма РМП охоплює час від лютого до листопада 2018 року. У ній беруть участь УПЮ і УПН. Виховна програма для юнаків/чок є у формі змагу між групами (залогами) по станицях. Також є одноразова вмілість “Морезнавство” де:
a. Юнаки/чки які беруть участь в програмі і матимуть ногоду здати нову одно-разову вмілість “Морезнавство”. Ця вмілість є принята ГПБ.
b. Вимоги цієї вмілості доторкають вимоги інших вмілостей та навіть проб.
Вмілість є поділена на 6 тем — навіґація, спів і морське пластування, морські вузли, День Моря, роди суден та практичне морське пластування.

Новацька програма включає вміліст “Чорноморець” та програму на Свято Моря, яке відбудется що 29- го квітня. Виховні матеріяли до тем РМП для УПЮ і УПН у США будуть доступні для вжитку кожному КПС на веб-сайті http://www.chornomortsi.org/rmp2018/ 

Для кращого зрозуміння виховної програми РМП у США подаємо слідуючі лінки до матеріялів:

1. Обіжник ч.1 – загальний Інформатор. Тут подаєтся структуру змагу УПЮ та багато інформацій для переведення РМП.
2. Обіжник ч.2 – запити і відповіді відносно виховної програми РМП.
3. Допис ’’Що є Морське Пластування’’.
4. Вимоги на вмілість ’’Морезнавство’’.
5. Пакет матеріялів для теми ’’Навіґація’’. Подаєтся це як приклад виховних матеріялів які юнацтво може використати у змаганнях залог або поодиноко у здаванні вмілості Морезнавство.

Бажаємо успіху у виконанні виховної програми підчас Року Морського Пластування. В потребі звертайтесь до нас а ми по можливості готові допомогти.
Щиро здоровимо пластовим привітом,

С.К.О.Б! – Доброго Вітру!

пл. сен. Дам’ян Гандзій, ЧМ
Голова Організаційного Комітету Року Морського Пластування

пл. сен. Нестор Колцьо, ЧМ
Морський Вовк і Голова Чорноморськоі Ради

 

Лист до КПС-ів

Булава видань та інформації ГПБ

Share This