Часопис “The Ukrainian Weekly” у числі за 13 жовтня помістив розлогу статтю “Over 700 Plast scouts participate in international jamboree in Germany”авторства ст.пл.скоба Тараса Щепаняка, СМ з України про Ювілейну Міжкрайову Пластову Зустріч, яка відбулася у серпні в Німеччині.

http://http://www.ukrweekly.com/uwwp/over-700-plast-scouts-participate-in-international-jamboree-in-germany/

Share This