21 квітня 2021 р. відбулася стратегічна сесія для пластових європейських груп, організована Координаційним центром в Европі за участю модераторки – пластунки Уляни Кульчицької (Заступник першого проректора з управління персоналом, Керівник відділу управління персоналом УКУ).

Ця перша стратегічна сесія мала на меті дізнатися про мрії пластових груп, їхні коротко- та довгострокові цілі та зрозуміти, куди кожна з них рухається. Також кожна з груп виконала SWOT-аналіз, виокремивши сильні та слабкі сторони, можливості та загрози.

На базі цього пізніше осередки зможуть побудувати стратегії досягнення їхніх мрій, а також це допоможе Координаційному центру виокремити пріоритетніші напрямки роботи та свій стратегічний план.

Матеріал: ст.пл. Оленка Бондар

Share This