Оголошення про роботу Підготовчої Номінаційної Комісії XX Зборів КУПО та реченець зголошення кандидатів на пости до Головної Пластової Ради та Головної Пластової Булави каденції 2019-2021рр.

Підготовча Номінаційна Комісія XX Зборів КУПО (надалі за текстом — Номінаційна комісія) повідомляє, що надходить реченець зголошення кандидатів на пости в ГПР та ГПБ.

Ваш край призначив представника до Номінаціної комісії, котрий/-a має інформувати Вас про роботу Номінаційної комісії. Згідно з рішенням Номінаційної Комісії головою Номінаційної Комісії обрано ст.пл.скоба Назара Зелінку, ОЗО.

Згідно зі статутом КУПО кожна членська організація може до 60 днів перед Зборами КУПО подати голові Номінаційної Комісії свою ПОВНУ листу кандидатів.

Реченець зголошення — 30 серпня 2019 року. ПОВНІ листи до вказаного часу просимо надсилати до Голови Номінаційної Комісії на адресу n.zelinka@gmail.com .

НОМІНАЦІЙНА КОМІСІЯ ПРИЙМАЄ ЗГОЛОШЕННЯ НА ТАКІ ПОСТИ У ГОЛОВНІЙ ПЛАСТОВІЙ РАДІ:

 • голова
 • заступник
 • секретар
 • два члени
 • два заступники

Повноваження та порядок роботи ГПР визначено у ст. 6 Статуту КУПО та Правильником внутрішньої дії Головної Пластової Ради.

НОМІНАЦІЙНА КОМІСІЯ ПРИЙМАЄ ЗГОЛОШЕННЯ НА ТАКІ ПОСТИ У ГОЛОВНІЙ ПЛАСТОВІЙ БУЛАВІ:

 • голова
 • заступник голови
 • ґенеральний секретар
 • діловод фінансів та господарства
 • інші діловоди в міру потреби (не більше трьох осіб) із вказанням сфери відповідальності діловода*
*до відома кандидатів на пост «ВІЛЬНОГО» діловода ГПБ. Кожен з кандидатів на пост «вільного» діловода має відповідати за конкретний напрям. Тому, кожен кандидат має право запропонувати для затвердження Зборами КУПО свій напрямок діяльності, котрий може бути відмінним від існуючих напрямків.

Повноваження та порядок роботи ГПБ визначено у ст. 7 Статуту КУПО та Правильником внутрішньої дії Головної Пластової Булави.

Для зголошення кандидатів на відповідну посаду Номінаційна комісія просить дотати до листи щодо кожного кандидата:

 • лист з вказаними ім’ям, прізвищем, пластовим ступенем, посадою, яку кандидат має намір обійняти.
 • фото кандидата (побажано в пластовому одностроєві).
 • коротке резюме — пластове та громадське в довільній формі.

Остаточну листу (чи листи) кандидатів Головна Пластова Булава розішле до членських організацій не пізніше як 45 днів перед Зборами КУПО. Під час Зборів Номінаційна Комісія може доповнити тільки ті пости, на які не буде жодного зголошеного.

 Сильно! Красно! Обережно! Бистро!

 За Номінаційну комісію XX Зборів КУПО,

ст.пл. скоб Назар Зелінка, ОЗО

Голова Номінаційної комісії XX Зборів КУПО

Share This