Видавнича комісія 20-х Зборів КУПО працювала у такому складі:

Голова комісії – пл.сен. Сергій Юзик
Представник від Австралії – пл.сен. Михайло Квас
Представник від Арґентини – пл.сен. Маряна Андрусяк
Представник від Великої Британії – пл.сен. Анатолій Тарковський
Представник від Канади – пл.сен. Мирон Пеняк
Представник від Німеччини – пл.сен. Юрій Леськів
Представник від Польщі – пл.сен. Богдан Колос
Представник від США – пл.сен. Зоряна Ставнича
Представник від України – пл.сен. Ніла Наконечна
Комісія працювала регулярно від осені 2018 р., щомісячно відбуваючи он-лайн сходини, кожні з яких мали попередньо зголошені і підготовлені теми. Члени комісії в часі між сходинами комунікувались через е-пошту чи месенджери, а також мали консультації стосовно питань, що розглядалися із своїми крайовими старшинами. Протоколи сходин видавничої комісії є доступні для перегляду на мережі.
Проєкт резолюцій та рекомендацій, підготовлених підготовчою видавничою комісією ХХ Зборів КУПО, є погоджений всіма членами комісії, а також попередньо обговорений КПС-ми країв.


ПІДГОТОВЧА ВИДАВНИЧА КОМІСІЯ ХХ ЗБОРІВ КУПО

РЕЗОЛЮЦІЇ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ (ПРОЄКТ)

  1.  ХХ Збори КУПО наголошують на важливості дальшого виходу у світ журналу «Пластовий шлях» – найстаршого періодичного видання Українського Пласту. У зв’язку з цим, ХХ Збори КУПО доручають редакційному колективу забезпечити дальший вчасний вихід у світ журналу «Пластовий шлях» із вдосконаленням його змістового наповнення, мистецького оформлення та забезпеченням можливості передплати за допомогою мережі Інтернет.
  2.     ХХ Збори КУПО відзначають, що інтернет-ресурс www.plast.org належить до основних інформаційних ресурсів Світового Пласту. У зв’язку з цим зобов’язуючим для Головної Пластової Булави є протягом трьох місяців після завершення  ХХ Зборів КУПО підшукати по одному представнику від кожного краю, відповідальному за періодичне надання інформацій адміністрації сайту для подальшого розміщення на цьому сайті.
  3.   ХХ Збори КУПО зобов’язують ГПБ створити робочу групу з представників від кожного краю з метою вивчення стану функціонування української мови в крайових організаціях і за наслідками дослідження виробити напрямні для  видавництва та організації онлайн-вишколів у Пласті.
  4.   ХХ збори КУПО підтримують створення онлайн-платформи на Пластовій мережі (сайті ГПБ) www.plast.org як допоміжного ресурсу для проведення онлайн-вишколів виховників УПН і УПЮ та доручають  ГПБ створити робочу групу, до складу якої увійдуть представники від кожного краю, для вироблення концепції та програми онлайн-вишколів з врахуванням потреб кожного краю.
  5.   ХХ Збори КУПО зобов’язують ГПБ створити групу для узагальнення, опрацювання і поширення виховних матеріалів  (у тому числі книжок, посібників, авторських програм і багаторічних напрацювань) з метою ефективного використання виховниками усіх країв методичного фонду Пласту.
  6.   ХХ Збори КУПО зобов’язують діловода видань та комунікації ГПБ приділити посилену увагу оцифруванню, поширенню та популяризації виданих у Пласті матеріалів, зробити їх максимально доступними для дійсних членів.
  7.   ХХ Збори КУПО зобов’язують діловода видань та комунікації ГПБ інформувати крайові пластові проводи про заплановані видання та нові надходження з метою їх подальшого придбання та поширення по краях.
  8.   ХХ Збори КУПО зобов’язують діловода видань та комунікації ГПБ при підготовці нових видань передбачати додаткові примірники спеціально для крайових проводів.
  9.   ХХ Збори КУПО зобов’язують крайові проводи забезпечити можливість доступу до друкованих та архівних пластових видань та матеріалів. Доручають Булаві видань і комунікації ГПБ вивчити стан по краях та запропонувати механізм подальшого збереження, наповнення і використання архівних матеріалів.
  10. ХХ Збори КУПО зобов’язують діловода видань та комунікації ГПБ організувати електронний ресурс, за допомогою якого можна буде купити або безкоштовно завантажити видані у Пласті книги та виховні матеріали.(Пластовий Amazon).

СКОБ!

пл.сен. Сергій Юзик,
голова підготовчої видавничої комісії ХХ Зборів КУПО

Резолюції та рекомендації видавничої комісії 20-х Зборів КУПО (проєкт)

Проєкт он-лайн вишколу в Пласті
Share This