Автор: Окаринський Володимир

Мова видання: українська

Кількість сторінок: 64

Рік видавництва: 2007

Опис: У книжці на основі наукових досліджень висвітлено передумови зародження та розвиток українського пластового руху на Тернопільщині від початків до сьогодення. На основі великої кількості джерел, в т.ч. і маловідомих і неопублікованих, здійснено першу спробу узагальнюючої праці з даної проблеми, систематизованого висвітлення всіх аспектів ролі і місця українського Пласту як аналогу світового скаутингу і найдавнішої української молодіжної організації в суспільному житті України та Тернопільщини зокрема. Особливу увагу присвячено висвітленню діяльності Пласту Тернопільщини у формуванні української національної еліти в різні періоди української історії. Виявлено вихованців Пласту Тернопільщини у різних проявах боротьби за національно-державне визволення України протягом ХХ ст.

Share This