Автор: Окаринський Володимир

Мова видання: українська

Кількість сторінок: 222

Рік видавництва: 2006

Опис: У монографії досліджується історія українського скаутського руху від його зародження і до 1944 р. через призму процесу державотворення та формування української національної еліти На основі великої кількості джерел, в т.ч. і маловідомих і неопублікованих, здійснено першу спробу узагальнюючої праці з даної проблеми, систематизованого висвітлення всіх аспектів ролі і місця українського скаутингу в суспільному житті України у 1911-1939 роках. В роботі охоплено час від заснування перших гуртків організації аж до початку Другої світової війни. Деякі висновки дослідження проливають світло на маловідомі сторінки національно-визвольної боротьби, відповідають на окремі малоз’ясовані питання. Наприклад, хто і коли висловив ідею створення Легіону УСС та почав її реалізацію, яка була участь молоді у боротьбі за незалежність Карпатської України тощо

Share This