Вибори Начального Пластуна 2018 р.

 

18. 12. 2017 р.

Згідно з точкою 3 Грамоти про вибори і пост Начального Пластуна Виборча Комісія Начального Пластуна, покликана Головною Пластовою Радою і призначена п’ятьма Крайовими Пластовими Радами (Арґентина, ЗСА, Канада, Німеччина та Україна) складається з п’яти осіб:
 • пл.сен. Степан Липинський,
 • пл.сен. Дора Горбачевська,
 • пл.сен. Олена Цоба,
 • пл.сен. Оксана Микитчак
 • ст.пл. Сашко Свистун.
Відповідно до точки 6в Грамоти про вибори і пост Начального Пластуна прошу Виборча Комісія має обрати до 31. 12. 2017 р. Голову і Секретаря. Результати вибору Голови і Секретаря Виборчої комісії затверджує ГПР.
ГПБ і КПСи країв мають приготувати і передали списки дійсних членів Пласту, котрі мають право голосувати.
____________________________________________________________________

12.10.2017 р.

 ГРАМОТА ПРО ВИБОРИ І ПОСТ НАЧАЛЬНОГО ПЛАСТУНА

Начальний Пластун/-ка (далі Начальний Пластун) стоїть на чолі Українського Пласту як уособлення його ідейної та символічної єдности, його безперервної дії і традиції.  Він є ідейним провідником Українського Пласту та його почесним представником.

 1. Права, функції та термін Начального Пластуна

Права та функції Начального Пластуна мають головно почесний і репрезентативний характер згідно з постановами цеї Грамоти.  

До функцій Начального Пластуна належить:

            (a)       впливати і надихати своїм авторитетом на збереження ідейної та устроєвої єдності Українського Пласту і високого ідейного та дійового рівня пластунів;

            (б) брати участь в усіх пластових зборах, з’їздах, конґресах, конференціях чи сходинах з повним правом голосу;

            (в)  іменувати на найвищі пластові ступені та надавати найвищі пластові відзначення, згідно із зобов’язуючими пластовими правильниками;

            (г)  у скрутній ситуації, в разі, коли головний Пластовий провід не може діяти, Начальний Пластун має право прийняти і виконувати постанови, потрібні для добра Українського Пласту та його дії.

            (ґ)  згідно з традицією, Начальний Пластун вибирає собі таку відзнаку і знамено, які йому найкраще підходять. Поява знамена Начального Пластуна на заході означає, що він є присутній.

Начального Пластуна обирається на шість років (тобто через двоє Зборів КУПО) з правом повторного вибору на один термін, але він має право у будь-який момент скласти свої повноваження на руки Головної Пластової Ради.

 

 1. Критерії для кандидатури на пост Начального Пластуна

Начальним Пластуном може стати той, хто:

            (a) є заприсяженим членом Пласту з юнацтва;

            (б)  своїм життям і діяльністю дав доказ глибокого розуміння пластової ідеї, пластової дії та міцного прив’язання до Пласту;

            (в)  має довіру і пошану серед загалу пластунів та українського суспільства.

 

 1. Скликання Виборчої Комісії виборів Начального Пластуна

На заклик ГПР, Головна Пластова Булава звертається до Крайових Пластових Старшин переслати списки дійсних членів Пласту (УСП і УПС),  котрі мають право голосувати, і передає до ГПР. Коли Виборча Комісія Начального Пластуна вже скликана, Головна Пластова Рада передає списки комісії.

Головна Пластова Рада скликає Виборчу Комісію, яка має складатися мінімум із 5 осіб:

            (a)  кожен Крайовий Провід (зглядно КПР-и) призначає по одному представнику до Виборчої Комісії;

            (б) якщо Крайові проводи не подали загалом 5 членів, Головна Пластова Рада доповнює Виборчу Комісію;

            (в)  у випадку парного числа Головна Пластова Рада додає одного члена.

Членами Виборчої Комісії мають право бути дійсні члени Пласту з правом голосу на виборах Начального Пластуна, які не кандидують на пост Начального Пластуна. Вони повинні бути ознайомлені із сучасними електронними засобами голосування. Їх зобов’язуватиме строга пластова таємниця що до перебігу виборів, особливо що до висліду голосування.

 

 1. Номінації на пост Начального Пластуна

(а) Кожен пластун, який має право голосу, може подавати номінації на пост Начального Пластуна, але не сам себе.

(б)  Подання складається з обґрунтовування кандидатури, життєпису, фотографії кандидата та підписами підтримки

(в)  Кандидатура на пост Начального Пластуна потребує підтримки (підписів):

 • 3% всіх, хто має право голосу (згідно з останнім звітуванням, яке передають краї на початку процесу виборів Начального Пластуна)
 • із мінімум трьох країн (членів) КУПО
 • кожна особа, яка має право голосу, може підтримувати більше ніж одного кандидата

(г) список тих, хто підтримує кандидатуру, є відкритим.

 

 1. Голосування

(а)  Начального Пластуна вибирають таємним голосуванням усі повноправні члени УСП та УПС.

(б) Голосування на пост Начального Пластуна відбувається електронно. Відповідальність забезпечити, щоби всі члени краю могли проголосувати, покладається на крайові проводи.

(в) Голосування відбувається, якщо до Виборчої Комісії надійшло подання як мінімум на одну кандидатуру на пост Начального Пластуна.

(г) Вибори вважаються легітимними, якщо в голосуванні взяли участь 50% +1 усіх дійсних членів в правом голосу.

(ґ) Кандидат, котрий отримає просту більшість відданих голосів стає Начальним Пластуном. Коли жоден кандидат не одержує просту більшість голосів, переводиться другий тур голосування поміж двома кандидатами, котрі одержали найбільше голосів у першому турі.

(д) Якщо в другому турі жоден кандидат не одержить просту більшість голосів дійсних членів з правом голосу, то голосування завершується – Начальний Пластун не обраний.

(е)  Одна особа має право проголосувати лише за одного кандидата, або за ніким.

(є)  Кандидат на пост Начального Пластуна має право відкликати свою кандидатуру в будь-який час у процесі номінації і голосування.

 

 1. Рекомендовані реченці

(а) До року завершення каденції Начального Пластуна, або до року перед наступними Зборами КУПО, якщо пост Начального Пластуна є вільний, Головна Пластова Рада проголошує вибори і звертається до Крайових Пластових Рад призначити члена до Виборчої Комісії Начального Пластуна.

(б) До 30 днів з часу звернення Голової Пластової Ради, Крайові Пластові Ради подають  Головній Пластовій Раді по одному членові до Виборчої Комісії.

(в) Після подання, до 30 днів Виборча Комісія обирає голову і секретаря, а ГПР затверджує склад Виборчої Комісії.

(г)  До 30 днів після офіційного затвердження, Виборча Комісії оголошує вибори, пояснює виборчий процес і починає приймати номінації на пост Начального Пластуна.

(ґ) Точно 90 днів після початку прийняття номінацій Виборча Комісія закриває номінаційний етап, подає список кандидатів з біографіями на мережу і проголошує початок електронного голосування.

(д) Голосування відбувається упродовж 30 днів.

(е) Якщо відбувається другий тур, голосування відбувається також упродовж 30 днів після проголошення другого туру.

(є) До 30 днів після закінчення виборів, Виборча Комісія і Головна Пластова Рада спільно проголошують вислід виборів та ім’я новообраного Начального Пластуна

 

 1. Дострокове завершення каденції Начального Пластуна

Начальний Пластун має право скласти свої повноваження до завершення своєї каденції, повідомивши про це Головну Пластову Раду.

У виняткових випадках, коли Начальний Пластун втрачає здібність діяти, або позбувається кваліфікацій, передбачених постановами цеї Грамоти, Головна Пластова Рада і Головна Пластова Булава на спільній нараді, докладно перевіривши всі обставини справи, згідно зі своїм сумлінням і в переконанні, що це потрібно для добра Українського Пласту, більшістю двох третіх відданих голосів можуть ствердити, що пост Начального Пластуна є звільнений.

У випадку, коли пост Начального Пластуна є вільним, його обов’язки виконує голова ГПРади.

Головна Пластова Рада до року перед наступними Зборами КУПО починає процес вибору Начального Пластуна.

 

 1. Заприсяження Начального Пластуна

Заприсяження Начального Пластуна відбувається на найближчих Зборах КУПО.  Начальний Пластун складає на руки Голови Головної Пластової Ради присягу такого змісту:

«Присягаюся своєю честю перед Пластовим товариством, що як Начальний Пластун, робитиму все, що в моїй силі, щоб якнайкраще виконувати мої завдання. Охоронятиму Пластову ідею й Пластовий закон і змагатимусь за силу, єдність, тривалість, високий рівень Українського Пласту та його дії на добро Пласту, Українського Народу і людства. В цьому мені Боже, допоможи».

 

 1. Зміна до Грамоти Начального Пластуна

Цю Грамоту Начального Пластуна і інші зміни до Грамоти котрі будуть потрібні у майбутньому, приймає Пленум ГПР 2/3 більшістю голосів.